908 Spärrvätska

Produktinformation

SPÄRRVÄTSKA SPÄRRVÄTSKA En specialprodukt avsedd att använda till kloakavlopp och vattenfria urinaler samt till golvbrunnar. Produkten är speciellt lämplig att använda i avlopp där vattengenomströmningen är liten och det därmed finns en ökad risk för att vattenlåsen kan torka ut . ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vattenfria urinaler. Även utmärkt att använd i avlopp i lokaler som inte används så ofta, t.ex. sommarstugor, tomma lägenheter/hus, hotellrum, m.m. OBS! Hög rumstemperatur och golvvärme är faktorer som ökar risken för uttorkning av vattenlås. EGENSKAPER: Spärrvätska är lättare än och samtidigt inte blandbart med vatten. Detta gör att produkten lägger sig som ett lock ovanpå vattnet i avloppet och spärrar på så sätt för obehagliga dofter. Spärrvätska förhindrar uttorkning av vattenlås i avlopp där genomströmningen av vatten är liten. Spärrvätska avger en frisk doft av eucalyptus. DOSERING: Vattenfria urinaler: Normalt ca 0,3 liter Spärrvätska/urinal. Var dock noga med att följa urinal-producentens rekommendationer. Golvavlopp: 0,25-0,5 liter Spärrvätska/avlopp beroende på avloppets storlek. OBS! Stora mängder vatten, och vatten med rengöringsmedel kan spola bort Spärrvätskan och det kan bli nödvändigt att fylla på med ny Spärrvätska. INNEHÅLLSDEKLARATION: Tallfettsyra, parfym, färgämne Förpackning: Art.nr: 908 = 15 x 1 liter Plastmaterialet i flaskorna är polypropen. Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt "Hårda plastförpackningar"

TOPEX

BOX 86 820 22 SANDARNE TEL: 0270-60130

www.topex.se

Dokument

Säkerhetsdatablad-Spärrvätska.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
908 15x1 liter Spärrvätska