905-906 Ogräsättika

Produktinformation

 

OGRÄSÄTTIKA

    Topex Ogräsättika används för att ta bort ogräs på hårdgjorda ytor t.ex. stenplattor och stensättningar.Bäst effekt fås på små unga ogräsplantor.Topex ogräsmedel används även som ett effektivt rengöringsmedel för att avlägsna grön beläggning av alger och mossa. ANVÄNDNING: Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. All annan andvändning är otillåten. Endast för yrkesmässigt bruk.Topex ogräsättika är ett bra alternativ för att ta bort ogräs på hårdgjorda ytor t.ex. stenplattor. EGENSKAPER: Uppbyggd på syra från ättika med en verksam beståndsdel på 24 % BRUKSANVISNING & DOSERING: Topex ogräsättika används för att ta bort ogräs och annan icke önskvärd vegetation på hårdgjorda ytor såsom vägkanter, grusgångar, stenplattor, trottoarer och altaner. Använd handspruta eller ryggspruta. Förhindra avdrift på plantor som inte skall behandlas. Topex rekomenderar att användaren skall bära skyddsglasögon och skyddshandskar. För att erhålla färdig brukslösning blandas 1 del Topex ogräsättika med en del vatten till en färdig brukslösning, som lämpligen sprutas eller vattnas ut. Under normala betingelser uppnås fullgod effekt vid en dosering av 3 dl brukslösning / m2. För bästa resultat bör det inte vara risk för regn i samband med behandlingen. MILJÖEFFEKTER: Skadligt för vattenorganismer. INNEHÅLLSDEKLARATION: Ättikssyra , Vatten . FÖRPACKNING: Art:nr. 905 = 1 x 25 liter, Art:nr. 906 = 205 liters fat Plastmaterialet i dunkarna och faten är av polypropen. IRRITERANDE

TOPEX

BOX 86 820 22 SANDARNE TEL: 0270 – 60130

www.topex.se

Dokument

Säkerhetsdatablad-Proffs-Kraft-Ättika-24.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
905 1x25 liter Ogräsättika
906 205 liter fat Ogräsättika