801 Propplösare

Produktinformation

PROPPLÖSARE

Topex Propplösare är speciellt framtagen för att lösa proppar i avlopp och rör. Propplösare innehåller natriumhydroxid som är starkt frätande för att lösa upp stoppet när det blandas med vatten. ANVÄNDNING: Avlägsna först eventuellt kvarstående vatten. Fördela sedan kokhett vatten med en liten mängd Propplösare i avloppet. Vänta 5 –10 minuter - häll sedan på mer hett vatten varvat med Propplösare. Spola försiktigt med varmt vatten efter några minuter. Upprepa behandlingen vid behov. Skydda golvet vid eventuellt stänk.Tänk på att Propplösaren reagerar häftigt med varmt vatten. EGENSKAPER: Topex Propplösare tränger igenom vatten och löser snabbt upp proppar av fett, tvål och andra proitinprodukter som orsakar proppen.Propplösaren skadar inte plaströr eller andra typer av avloppsrör vid normal användning. Gamla järnrör skall dock behandlas med försiktighet. VIKTIGT: Topex Propplösare skall ej användas i aluminiumkärl, ej heller på trä, textilier, målade ytor mm. Propplösare får inte användas i tvätt eller diskmaskiner, toalettstolar, duschbadkar av plast. Ej heller blandas med andra kemiska medel. Iaktag försiktighet med den ånga som kan bildas, Akta ansikte och händer för stänk, skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas. Biologiskt nedbrytbart. pH 14 DOSERING: Mängden Propplösare skall inte överskrida halva vattenmängde INNEHÅLLSDEKLARATION: Natriumhydroxid 90 – 100 % FÖRPACKNING: Art: nr. 801 = 15 x 1 liters flaska med barnsäker kapsyl Plastmaterialet i flaskorna är polypropen. Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt "Hårda plastförpackningar"

TOPEX

BOX 88 820 22 SANDARNE TEL:0270-60130 WWW.topex.se

Dokument

Säkerhetsdatablad-Propplösare.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
801 15x1 liter Propplösare