704 Industrirent

Produktinformation

704 Industrirent

INDUSTRI-RENT

  Ett alkaliskt rengöringsmedel komponerat för att klara mycket svår rengöring och specialrengöringsarbeten. Medlet kan användas i skurmaskiner, högtryckstvättar, lågtryckssprutor och till vanlig moppstädning. Löser olja, fett, sot, ingrodd smuts och andra svåravlägsnade föroreningar. Innehåller ej aromatiska lösningsmedel. ANVÄNDNING: Blötlägg brukslösningen på den yta som skall rengöras. Låt medlet verka en stund för maximal effekt beroende på hur svårt smutsad ytan är, denna användning är i första hand om man moppstädar. Använder man medlet i skurmaskiner eller högtryckstvättar skall industrirentmedlet blandas 1 del koncentrat med 5 - 100 delar vatten, beroende på rengöringsområdets nedsmutsning. EGENSKAPER: Ett högalkaliskt specialrengöringsmedel som klarar svåra rengörings-arbeten. Medlet är frätande på aluminium och så stark att det kan lösa vattenbaserad färg på vissa målade ytor. Biologiskt nedbrytbart. pH ca. 12,9 DOSERING: Industrirentmedlet skall spädas med....... 5 – 100 delar vatten   INNEHÅLLSDEKLARATION: Vatten > 30 %,Natriumhydroxid 5-15 %, Dipropylenglykolmetyleter 5-15 %. FÖRPACKNING:          Art:nr. 704 = 25 liters dunk, 704-2 = 210 liters fat. Plastmaterialet i dunkarna är polypropen Dessa förpackningar lämnas för återvinning i behållare märkt "Hårda plastförpackningar" ( Faten är gjord av plåt ) FRÄTANDE

TOPEX

BOX 86 820 22 SANDARNE TEL:0270-60130

www.topex.se

Dokument

Säkerhetsdatablad-Industrirent.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
704 25 liter Industrirent
704 210 liter Industrirent