703 Petroleumbaserad Avfettning

Produktinformation

PETROLEUMBASERAD AVFETTNING

(FÄRDIGBLAN)

Ett färdigblandat petroleumbaserat avfettningsmedel avsett för rengöring av starkt förorenade maskiner och föromål med svåra föroreningar av asfalt, olja, fett och annan fettlöslig smuts.    

ANVÄNDNING:

 

Avfettningsmedlet är färdigblandat och skall ej före användning spädas.   Spraya på avfettningsmedlet med lågtrycksspruta och låt verka 5 – 15 minuter. Spola därefter av med högtryck och gärna med tempererat varmt vatten.Detta avfettningsmedel är avsatt för den förbrukare som har fettavskiljare.              Får ej gå ut i det kommunala avloppet.

   

EGENSKAPER:

 

Detta medel har en hög rengöringseffekt enär det är petroleumbaserat.       Detta medel för ej värmas upp så att det kan bildas gaser.Detta medel kan med fördel annvändas i tvätttumlare (om inte värme förekommer)

 

Ett mycket bra medel för rengöring av verktyg,när det inte finns något vatten

 

med, så kan det inte bli rostangrepp.

   

DOSERING:

 

Produkten är färdigblandad.

   

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Destillat ( Petroelum), Emulgatorblandning.

   

FÖRPACKNING:     5 liters art:nr 703

Läs varnings-texten

Innehåller: Normalparraffiner 90 – 100 %

 

Kan vara farlig vid inandning(efter ofta upprepad exponering).

 

Kan vara irriterande vid hudkontakt(efter ofta upprepad exponering).


Dokument

Säkerhetsdatablad-Petroleumavfettning.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
703 5 liter Petroleumbaserad Avfettning