702 Alkalisk Avfettning (Special)

Produktinformation

ALKALISK AVFETTNING (SPECIAL)

Ett alkaliskt avfettningsmedel komponerat för att klara mycket svåra

 

avfettningar och specialavfettningsarbeten. Medlet kan användas i

 

högtryckstvättar med injektor,lågtryckssprutor och avfettningsbad.

 

ANVÄNDNING:

 

Spraya på avfettningslösningen med högtryckstvättens injektor eller

 

med lågtrycksspruta.Låt medlet verka 5 - 15 minuter.Spruta därefter

 

rent med högtryck och kallt eller ljummet vatten.Avfettningsbad:

 

Blanda avfettningskoncentratet direkt i vattnet i avfettningsbadet,byt

 

lösningen när den blivit för smutsig.

 

EGENSKAPER:

 

Ett högalkaliskt specialavfettningsmedel som klarar svåra avfettnings-

 

arbeten.Medlet är frätande på aluminium och så stark att det kan lösa

 

färgen på vissa målade ytor.

   

Biologiskt nedbrytbart.                                            pH ca. 12,5

 

DOSERING:

 

Avfettningsmedlet kan spädas med.......       5 - 25 delar vatten

 

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Natriumhydroxid,natriumglukonat,fettalkoholetoxilat,oktyliminodi-

 

propionat.                     

   

FÖRPACKNING:    5 liters art.nr. 702

 

INNEHÅLLER: Natriumhydroxid 5 - 10 %. FRÄTANDE. Vid hudkontakt,skölj med mycket vatten. Vid stänk i ögonen,skölj med mycket vatten och kontakta läkare

 

Vid förtäring ge omedelbart dryck,framkalla ej kräkning !

 

Förvaras oåtkomligt för barn.


Dokument

Säkerhetsdatablad-Alkalisk-Avfettning-Special.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
702 5 liter Alkalisk Avfettning (Special)