701 Alkalisk avfettning

Produktinformation

ALKALISK AVFETTNING

Ett alkaliskt avfettningsmedel till svåra rengöringsarbeten. Kan användas i

 

högtryckssprutor med injektor,lågtryckssprutor och avfettningsanläggningar.

 

Medlet har ett brett användningsområde exempelvis till metallavfettning före

 

ytbehandling, fordonstvätt till städmaskiner samt inom livsmedelsindustrin.

   

ANVÄNDNING:

 

Spraya  avfettningslösningen med högtryckstvättens injektor eller

 

med lågtrycksspruta. Låt medlet verka 5 - 10 minuter. Spola därefter rent

 

med högtryck och kallt eller ljummet vatten.

   

EGENSKAPER:

 

Ett högkoncentrerat, lågdoserat  avfettningsmedel med bakteriedödande verkan. Färg och parfymfritt. Svag lukt.

   

Biologiskt nedbrytbart.                                            pH ca. 10,5

   

DOSERING:

 

Personbil, borsttvätt……..                                         1 lit till  25 – 50 delar vatten

 

Personbilar, handtvätt……..                                      1 lit till 100-150 delar vatten

 

Lastbilar, maskiner svårt smutsade ytor….             1 lit till     5 - 20 delar vatten

   

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Natriumtripolyfosfat, natriummetasilikat, dipropylenglykolmetyleter,

 

amfolyttensider och fettalkoholetoxylater.

   

FÖRPACKNING:    30 liters art.nr. 701

   

Plastmaterialet i dunkarna är polypropen.

 

Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt

 

” Hårda plastförpackningar ”

 

IRRITERANDE Vid kontakt med ögonen spola med mycket vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. INNEHÅLLER: Natriummetasilikat 1 – 5 %.

 

Dokument

Säkerhetsdatablad-Alkalisk-Avfettning.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
701 30 liter Alkalisk avfettning