601 Overalltvättmedel

Produktinformation

OVERALLTVÄTTMEDEL

Overalltvättmedel är ett högkoncentrerat tvättmedel avsett för svårt smutsade arbetskläder,blåkläder eller annat tvättgods med föroreningar

 

av olja,fett,sot och annan smuts

 

ANVÄNDNING:

 

Tvättmedlet skall användas till maskintvätt, och är olämpligt till handtvätt på grund av dess höga alkalitet.

 

EGENSKAPER:

 

Produkten är lämplig till såväl kulörtvätt 60 grader som till vittvätt 90 grader. Även till blötläggning.

   

Biologiskt lätt nedbrytbart.                                              pH  11,7

 

DOSERING:

 

Maskinstorlek 3 - 4 kg

 

Vattenhårdhet:            0 -  5 dH                                          0,5 dl pulver

 

                                       5 -10 dH                                          0,7 dl pulver

 

                                      10-15 dH                                          1,0 dl pulver

 

Maskinstorlek 5 - 6 kg

 

Vattenhårdhet:            0 -  5 dH                                          0,7 dl pulver

 

                                       5 -10 dH                                          1,0 dl pulver

 

                                      10-15 dH                                          1,2 dl pulver

 

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Biologiskt lätt nedbrytbara tensider,metasilikat,perborat,tripolyfosfat,

 

karbonat,fettalkoholetoxilater,optiskt vitmedel,enzymer,Na-tvål.

   

FÖRPACKNING:         4 x 4 kilo art:nr. 601

 

FRÄTANDE: Innehåller metasilikat 10 - 30 %. Undvik ögon och hudkontakt.

 

Använd gärna skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen

 

eller hud,skölj genast med vatten. kontakta läkare om besvär kvarstår.

FRÄTANDE

 

TOPEX

 

BOX 86

 

820 22 SANDARNE

 

TEL:0270-60130

 

Dokument

Säkerhetsdatablad-Overalltvätt.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
601 4x4 kg Overalltvättmedel