406sp Grill Och Ugnsrent (Special)

Produktinformation

GRILL OCH UGNSRENT (SPECIAL)

Ett koncentrerat effektivt rengöringsmedel för ugnar, grillanläggningar, stekhällar och andra föremål med fastbrända matrester.

   

ANVÄNDNING:

 

Används för rengöring av ungnar, grillar och andra utrustningar.

 

OBS ! använd med försiktighet på aluminium. Se bruksanvisning/dosering.

   

EGENSKAPER:

 

Ett koncentrerat medel, med hög rengöringseffekt och med svag lukt.

 

Produkten kan också användas som ett skumrengöringsmedel i lågtryckssprutor.

 

Använd max 10%-iga brukslösningar. Varmt vatten förbättrar slutresultatet.

   

Biologiskt lätt nedbrytbart.                                      pH ca. 13

   

DOSERING:

 

Ugnar och grillar, alkalbeständiga:

 

Outspädd produkt appliceras med svamp, trasa eller mjuk borste, eller möjligen

 

genom att spraya på ytorna. Låt produkten verka i ca 5-10 minuter, bearbeta med

 

borste eller grov svamp, torka bort och skölj väl med vatten. OBS! En något uppvärmd ugn/grill (ca50-70C) förbättrar avsevärt.

   

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Kaliumhydroxid,Kaliumsilikat samt Alkylpolyglukosid.

   

FÖRPACKNING:         5 liters art.nr 406-sp

   

Plastmaterialet i flaskorna är polypropen.

 

Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt

 


”Hårda plastförpackningar”

Frätande. Vid kontakt med ögonen,spola genast med mycket vatten ock kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar,samt skyddsglasögon och ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt ettiketten eller varuinformatins- blad. INNEHÅLLER: Kaliumhydroxid ca 10 % samt Kalimsilikat.


Dokument

Säkerhetsdatablad-Grill-och-Ungsrent.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
406-sp 5 liter Grill Och Ugnsrent (Special)