401-12 (12kg) Flyt Maskindisk.

Produktinformation

FLYTANDE MASKINDISK

FOSFATFRITT

 

Ett specialkomponerat flytande maskindiskmedel avsett för storköksmaskiner försedda med diskmedelsinjektor.

   

ANVÄNDNING:

 

Det flytande maskindiskmedlet pumpas in i maskinens diskmedelsbehållare. Maskinen doserar därefter automatiskt inställd mängd diskmedel via injektorn.

   

EGENSKAPER:

 

Ett lågskummande högalkaliskt maskindiskmedel som är drygt och effektivt, och även avsett för gods av aluminium.

 

Fosfatfri                      Biologiskt nedbrytbart.                       pH ca 13

 

DOSERING

 

Mjukt vatten.......        0 -   6 dH :   0,3 % maskindiskmedel.

 

Medelhårt vatten…. 7 - 14 dH :   0,4 % maskindiskmedel.

 

Hårt vatten.......      15 - 20 dH :   0,5 % maskindiskmedel.

 

                                                                                                           ”Tänk på att inte överdosera”

 

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Vatten>30%,Kaliumhydroxid 5-15%,Kalivattenglas5-15%.

   

FÖRPACKNING:  Art:nr. 401-24 = 24 kg(20 liter), Art:nr. 401-12 = 12 kg(10 liter)

   

Plastmaterialet i dunkarna är polyeten.

 

Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt

 

”Hårda plastförpackningar”

   

Information om dosering: På följande platser förekommer hårt vatten:(Uppsala,Skåne,Gotland,…)

 

”80 % av Sveriges befolkning har mjukt vatten”. .

Starkt frätande. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall- illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. INNEHÅLLER: Kaliumhydroxid 10-20%, kaliumsilikat5-10%, natriumtripolyfosfat5-10%FRÄTANDE     TOPEX

BOX 86

 

820 22 SANDARNE TEL:0270-60130


Dokument

Säkerhetsdatablad-Flytande-maskindisk.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
401-24 24 kg Flyt Maskindisk
401-12 12 kg Flyt Maskindisk