117 Klisterbort

Produktinformation

KLISTERBORT

Topex klisterbort är ett specialmedel för att ta bort limrester från dispersion-kontakt- och harstlim.

   

ANVÄNDNING:

 

Limfläckar och limrester som torkat tas bort med koncentrerad Klisterbort.

 

OBS! Kontrollera först materialets färgäkthet. Vid användning i tvättvatten: Blanda 1 del Klisterbort med 5 – 10 delar vatten.

 

Sörj för god ventilation. Om tillfredsställande ventilation ej kan anordnas rekommenderas andningsskydd med filter A.

   

EGENSKAPER:

 

Topex Klisterbort är ett specialrengöringsmedel för borttagning av limrester från dispersionslim, kontaktlim och harstlim. Även lämplig att blanda i tvättvatten för borttagning av svårlöst smuts t.ex klackmärken.

   

Biologiskt lätt nedbrytbart                                                        pH 8,5

     

DOSERING:

 

Koncentrerad för bästa resultat.

   

INNEHÅLLSDEKLARATION:

 

Etanol, isopropanol, tallfettsyra, färg & parfym.

   

FÖRPACKNING:       1 liters  art:nr. 117

 

Plastmaterialet i flaskorna är polypropen.

 

Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt

 


”Hårda plastförpackningar”.

MYCKET BRANDFARLIG VÄTSKA. FARLIGT VID INANDNING. Kan vara farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Hanteras och förvaras åtskilt från antändningskällor – RÖKNING FÖRBJUDEN: FÅR EJ TÖMMAS I AVLOPPET. Innehåller: Etanol 70%, Isopropanol 30%.

BRANDFARLIGT

  TOPEX

BOX 36

820 22 SANDARNE

 

TEL: 0270 - 60130


Dokument

Säkerhetsdatablad-Klisterbort.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
117 1 liter Klisterbort