104-sp Grovrent special

Produktinformation

 

SPECIAL

GROVRENT

ALKALISK

    Ett alkalisk special-Grovrent framtaget för att klara mycket svår rengöring. Grovrent-special är ett högeffektivt vattenspädbart medel som klarar av det mesta vad det gäller hårt smutsade ytor. ANVÄNDNING: Grovrent-special är i första hand framtaget för att bearbeta stengolv och trägolv som är hårt nedsmutsad, men kan också användas på andra hårt smutsade ytor. Kan även användas i skurmaskin och moppstädning. EGENSKAPER: Ett högkoncentrerat alkaliskt grovrent med hög rengöringseffekt. Löser olja, fett, sot och ingrodd smuts mycket effektivt. Medlet bör ej användas på vattenbaserade målade ytor då nedmattning kan förekomma, ej heller på aluminium då frätskador kan uppstå. Grovrent-special har även en unik god doft. Biologiskt nedbrytbart. pH ca.12,5 DOSERING: Normal rengöring……… 1 – 5 dl medel till 8 – 10 liter vatten Låt grovrent -special verka en stund för maximal effekt. INNEHÅLLSDEKLARATION: Natriumhydroxid,fettalkoholetoxilat,cocamfodipropionat,metanol,natriummeta-silikat,isopropanol, parfym och vatten. FÖRPACKNING. 4 x 5 liter art.nr. 104-sp. 1 x 30 liter art.nr. 104-sp/30. Plastmaterialet i dunkarna är polypropen. Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt "Hårda plastförpackningar" INNEHÅLLER: Natriumhydroxid 5 - 10 % FRÄTANDE. Vid hudkontakt,skölj med mycket vatten.Vid stänk i ögonen,skölj med mycket vatten och kontakta läkare Vid förtäring ge omedelbart dryck,framkalla ej kräkning !Förvaras oåtkomligt för barn. Frätande

TOPEX

BOX 86 820 22 SANDARNE TEL: 0270-60130

www.topex.se

Dokument

Säkerhetsdatablad-Grovrent-special.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
104-sp 1x30 Grovrent special