317 Handdesinfektion

Produktinformation

Ett djupverkande bakteridödande medel som förhindrar bakterier att sprida sig för den som hanterar känsliga produkter såsom inom sjukvård,barnavård,tandläkare,vetrinärer,chark,livsmedel samt bagerier m.m.

 

ANVÄNDNING:

Flytande handdesinfektion är avsett för att förhindra och elimenera risken för bakterietillväxt. När inte tvål räcker till.

   

EGENSKAPER:

Uppbyggd på sprit, men med substanser som återfettar huden.

Fri från parfym och färger.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

DOSERING:

Ett tryck på doseringspumpen till en handtvätt.

   

INNEHÅLLSDEKLARATION:

Etanol,isopropanol,sorbitol,polyacrylat,vatten

 

FÖRPACKNING:      500 ml pumpflaska art:nr. 317, 150 ml flaska art:nr. 317-1

Plastmaterialet i flaskorna är polypropen.

Denna förpackning lämnas för återvinning i behållare märkt

"Hårda plastförpackningar"

Mycket brandfarlig vätska. Förvaras oåtkomligt för barn Förvaras åtskilt frånantändning Rökning förbjuden.

BRANDFARLIGT   TOPEX

BOX 86

 

820 22 SANDARNE

 

TEL:0270-60130


Dokument

Säkerhetsdatablad-Handdesinfektion.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
317 500 ml Handdesinfektion pumpflaska
317-1 150 ml Handdesinfektion flaska