307 Skyddskräm

Produktinformation

Krämen bildar en barriär som skyddar huden vid hantering av oljor,lösningsmedel,färger,syror och andra hudirriterande ämnen.

 

ANVÄNDNING:

Omskaka burken före användning.Spraya händerna före arbetet och förstärk skyddseffekten,genom att spraya händerna ytterligare under arbetets gång.Skyddsbehandlingen varar ca 4 timmar.

 

EGENSKAPER:

Produkten skyddar mot uttorkning och hudsprickor.Kladdar ej och underlättar rengöring.En burk handskyddskräm räcker till cirka 200 behandlingar.

 

DOSERING:

Koncentrerad efter önskemål.

INNEHÅLLSDEKLARATION:

Stearater,dipropylenglykol, vatten,samt butan-propan som drivgas.

 

FÖRPACKNING:     400 ml art:nr. 307

MYCKET BRANDFARLIG KONDENSERAD GAS. Tryckbehållare får ej utsättas för temperatur över 50 grader C.                          gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Innehåller: Butan 10-30 %,Propan 10-30 %.BRANDFARLIGT

TOPEX

 

BOX 86

 

820 22 SANDARNE

 

TEL:0270-60130


Dokument

Säkerhetsdatablad-Skyddskräm.pdf

Produkter

Art:nr Produkt
307 400ml Skyddskräm